t

T.Curly

2 posts
thaygiaogiang commented.
Chào thầy, em đã hẹn được gái đi chơi rồi. Nhưng kiểu nói chuyện dễ thay đổi như này là em nó muốn làm giá hay thực sự không muốn đi với mình nhỉ?

Với cả đang nói chuyện cái tự dưng im không nói nữa, onl cũng không thèm seen. Em đọc vị người khác cũng khá tốt, có mỗi trường hợp này là không thể hiểu gái đang nghĩ gì.
thaygiaogiang commented.
Chào thầy, em dính quả này chưa biết làm sao 

Gái hẹn em đi chơi, nhưng chưa cho em biết ngày đi, em vẫn no contact rules mà tiến. Đợi mãi hết tuần rồi vẫn chưa thấy đoái hoài gì tới, mình có nên pm hỏi vụ này không hay cứ kệ để gái nó sắp xếp thầy nhỉ 

Cơ bản là em làm trong ngành dịch vụ,, phải đăng ký lịch làm cho tuần sau nên phải biết ngày nào đi chơi mà sắp xếp nghỉ làm ngày đó. Giờ thì tới hạn đăng ký lịch làm rồi mà chưa biết đi ngày nào??