ni

Nick 2k17

1 post
thaygiaogiang commented.
Em và gái là bạn thân từ hồi cấp 3. Đến giờ vẫn là bạn bè. Đã từng tỏ tình 1-2 lần nhưng lần thì nó nói loanh quanh, lần thì nó bảo không có cảm xúc.
Đi học quân đội cách nó 1000km, cả năm gặp nhau 1-2 lần. Lần nào về cũng đi chơi 2 đứa, cũng nói chuyện, cũng đưa đón.
Em vẫn hi vọng mqh này tiến thêm được một bước nữa, e thực sự yêu cô ấy
(Sau lần tỏ tình trước hè thì hè rồi về, gái nó vẫn đi chơi với mình, vẫn để mình đưa đón nhưng em nhận thấy gái bắt đầu giữ khoảng cách với mình 
Và còn 1 điều nữa, hiện tại ở khoảng cách 1000km đó e còn có 1 đứa người yêu nữa, nhưng em vẫn đặt gái lên số 1
Liệu em có cơ hội nào không thầy