fr

FreeeB

1 post
thaygiaogiang commented.
Mình với gái quen nhau, nhưng mẹ gái không thích. Nên đang mai mối với người khác. Đúng là đứa kia điều kiện tốt hơn mình rất nhiều. Mình hoang mang ghê.