bi

biduaxe

1 post
thaygiaogiang commented.
Thưa thầy tình hình là có gái nó thích em (100%) và em cũng thích nó mà mỗi lần nó gặp em thì nó đều ngại và lảnh tránh em có cách nào để tiến tới không thầy?