Cuộc sống có những thứ không thể lường trước được. Có những ngày khá là thoải mái. Code vài dòng rồi chiều đi nhậu, còn có những ngày, sáng ngủ dậy Telegram vài trăm messages, bugs báo ầm ầm trên Jira.... 

Be the first to comment.