Cuối năm rồi, cái web cũng hoàn thành được một phần nào đó. Cố gắng từ nay đến hết năm chuẩn hóa được business để lên kế hoạch cho đợt release app mobile cho Writetf. :) Happy new year!

Be the first to comment.