thaygiaogiang commented.
Chào thầy, em đã hẹn được gái đi chơi rồi. Nhưng kiểu nói chuyện dễ thay đổi như này là em nó muốn làm giá hay thực sự không muốn đi với mình nhỉ?

Với cả đang nói chuyện cái tự dưng im không nói nữa, onl cũng không thèm seen. Em đọc vị người khác cũng khá tốt, có mỗi trường hợp này là không thể hiểu gái đang nghĩ gì.