"Đàn ông đừng vội mừng khi phụ nữ im lặng"
"Đàn ông đừng vội mừng khi phụ nữ im lặng"...

Be the first to comment.