thaygiaogiang commented.
Nếu rủ đi chơi lần đầu bị từ chối mình có nên rủ nữa k thầy ơi?