daihc commented.

Ta nói nó chán gì đâu à

Ta nói nó chán gì đâu à