ga9xvn commented.
Cuộc sống khó khăn
Có những ngày mệt đến mức chẳng buồn thở 😞
Cuộc sống khó khăn