Hôm nay vừa update một số phần để load trang nhanh hơn, mượt hơn, ngoài ra ai sử dụng android thì có thể add to home screen để tạo thành 1 ứng dụng 

Be the first to comment.