ga9xvn commented.
Chào anh!
Em đứng đây từ chiều.
Chào anh!