Nay mùng 5 tết rồi, mai nữa là hết tết, mọi người sẽ đi làm lại :) Mình thì xin nghỉ thêm 2 ngày nữa để chuẩn bị này nọ, cuối tuần chủ nhật lên lại SG rồi thứ 2 đi làm để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới :)))

Be the first to comment.