Hãy chọn người có thể khiến bạn cười và khi im lặng cũng sẽ thật dễ chịu!
Hãy chọn người có thể khiến bạn cười và khi im lặng cũng...

Be the first to comment.