ga9xvn commented.
Nay thứ 6 rồi, sáng vào ăn ổ bánh mì, uống ly cafe, check code optimize, analyzing somethings ;)