Hơn tuần nay ngồi wfh cảm giác cũng khác biệt khi làm ở cty. Hy vọng dịch bệnh mau hết để quay trở lại làm việc với a.e 

Be the first to comment.