ga9xvn commented.
Hôm nay có một chuyện không như ý. Do sự không làm việc hết mình của một bên rồi thành ra như vậy. Nằm nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ ời thôi dậy làm những việc khác thôi. Bùn vậy đc ời hen 💪
Hôm nay có một chuyện không như ý. Do sự không làm việc h...