Lặng Thầm
Đã khi nào nửa đêm không ngủ được, bạn nằm nghĩ về cuộc sống, về gia đình, tình cảm, bạn bè, công việc,... cái gì cũng đang dở dang mà bật khóc chưa?

Suy cho cùng, những phiền não trong cuộc đời này được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu và quên không nổi...

#HTT
Lặng Thầm

Be the first to comment.