Nay thứ 3, đáng lẽ ra là đi làm từ thứ 2 rồi nhưng mà Corona hoành hành quá, nên nán ở lại phòng 1 ngày. Cảm giác ngày đi làm đầu tiên không khí khá vắng vẻ, ai cũng mang khẩu trang phòng dịch bệnh. Đi làm tầm hết tuần thấy không ổn thì xách con xe phóng về nhà, nội bất xuất ngoại bất nhập :D

Be the first to comment.