thaygiaogiang commented.
Em và gái yêu xa, gái đã từng có thời gian 5 năm chờ đợi thằng nyc, cuối cùng nó đá gái để đi theo 1 con khác :), bây giờ gái nó lại sợ điều đó lặp lại nên suy nghĩ rất nhiều, muốn buông bỏ dù 2 đưa còn yêu nhau rất nhiều :), case này phải làm sao đây thầy